تحقیق و توسعه

در صنعت داروسازی (که صنعتی رقابتی است) نوآوری، برای ثبات و اعتلاء ضروری می باشد. در این صورت زمانی که نوبت به نوآوری و توسعه محصول میرسد، نقش واحد تحقیق و توسعه بسیار مهم است. در شرکت مهرسام آریا فارمد بخش تحقیقات، واحدی بسیار مهم برای دستیابی به اهداف پیش روی شرکت می باشد. اهدافی چون انتخاب و تکمیل سبد محصولات، رفع مشکلات تولیدی، همکاری های علمی، تحقیقاتی و تولیدی با سایر سازمانها و شرکتهای مربوطه، همکاری در تبیین استراتژی های شرکت و …

تیم تحقیقاتی شرکت مهرسام آریا فارمد با توجه به پتانسیل بالای علمی و تجربی پرسنل خود، در تلاش است تا اهداف فوق را به نحو احسن و تا حصول نتیجه نهایی دنبال کرده و به ثمر رساند.

بومی سازی روش ساخت محصولات استراتژیک دارویی از جمله توانمندیهای این واحد از شرکت مهرسام آریا فارمد می باشد. همچنین این واحد درصدد است تا خدمات ذیل را نیز در قالب قرارداد به شرکت های متقاضی ارئه دهد.

  • مشاوره جهت ایجاد سبد محصولات دارویی
  • مشاوره برای طراحی، اجرا و راه اندازی خطوط تحقیقاتی و تولیدی
  • مشاوره و یا اجرای عملیاتی رفع مشکلات تحقیقاتی و تولیدی شرکاء شرکت و یا مشتریان از منظر دانش فنی
  • هرگونه همکاری های دیگر در زمینه های مربوطه که مورد توافق طرفین قرار گیرد.
فهرست