تولید

سایت تولید مواد موثره دارویی پرخطر شرکت مهرسام آریا فارمد در سال 1399 با اخذ تاییدیه GMP از سازمان غذا و دارو کشور توانسته فعالیت خود را در عرصه تولید داروهای ضد سرطان آغاز کند. سایت تولید دارای دو بخش تولید شیمیایی و اتاق های تمیز است، که بر اساس آخرین الزامات تولید این دسته از داروها، طراحی و تجهیز گردید. چشم انداز واحد تولید تامین کامل نیاز داخل کشور و ورود به بازارهای دارویی جهانی در زمینه تولید داروهای با فناوری بالا می باشد.

فهرست