مهرسام آریا فارمد در یک نگاه

مهرسام آریا فارمد، شرکت داروسازی دانش بنیان است که در حوزه تولید مواد اولیه دارویی، مواد موثره دارویی و شکل نهایی محصولات دارویی با ساختار مختلف شیمیایی، پپتیدی، پروتئینی، سلولی طبیعی و موارد دیگر فعالیت می کند

ادامه مطلب
فهرست